Loading
info@wilderness.ee+372 529 4233Find

>> TULEMUSED <<

>> GPS JÄLGIMINE <<

Märgi “osalen” Linnarogaini FB üritusel, et olla kursis operatiivse infoga: https://www.facebook.com/events/157721613827162

TALLINNA LINNAROGAIN on võistkondlik orienteerumisvõistlus Tallinna linnas, mille käigus on võistlejate eesmärgiks koguda  kontrollaja jooksul võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures kontrollpunktide väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja keerukusest. Linnarogaini põhiraja kontrollaeg on 3 tundi. Lastega peredele ja algajatele mõeldud Matkasport Supernova raja kontrollaeg on 2 tundi. Mõlemal rajal on lubatud kasutada ühistransporti – buss, troll, tramm!

Aeg, koht ja programm
Laupäeval 15. aprillil 2023
Võistluskeskus Tallinnas, Linnahalli ja Kruiisiterminali vahel https://goo.gl/maps/2E1RASpEBnfVcGdd6 .

15.30 Mandaadi avamine
16.30 Kaartide jagamine
17.00 Start kõigil võistlusklassidel
19.00 MATKASPORT SUPERNOVA klassi finiš
20.00 Kõigi teiste klasside finiš
Autasustamine asap

Maastik
Võistlusmaastik asub Tallinna linnas Kesklinna, Südalinna ja Vanalinna piirides.

Kaart
Kasutuses on üldistatud tavaorienteerumise tingmärkidega kaart. Kaardi mõõtkava on 1:15 000, samakõrgusjoonte vahe 5m (va Matkasport Supernova klass, kus mõõtkava 1:10 000 ning sellest tulenevalt ka maastiku pindala väikesem).

Osavõtjad
2–5-liikmelised võistkonnad. Väljaspool auhinnaarvestust lubame starti ka kõik üksik-(solo)-osalejad.
Rattaklass on individuaalne või kuni kolmeliikmelistele võistkondadele.

Kohustuslik varustus
Isiklik joogitops/kruus/pudel (säästame loodust).
Võistlusnumber ja mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaart (ajavõtuks).

Võistlusklassid, tingimused ja kontrollaeg

Võistlusklass Tingimused Start Finish
MM mehed 17.00 20:00
NN naised 17.00 20:00
MN mehed ja naised 17.00 20:00
MM45 mehed, vanus kalendriaasta 31.detsembril vähemalt 45a 17.00 20:00
NN45 naised, vanus kalendriaasta 31.detsembril vähemalt 45a 17.00 20:00
MN45 mehed ja naised, vanus kalendriaasta 31.detsembril vähemalt 45a 17.00 20:00
RATAS sõltumata soost, lubatud abivahend ratas 17.00 20:00
MATKASPORT SUPERNOVA algajad, noored, pered jne – lihtsam rada ja kaart 17.00 19:00

Osavõtutasud

Registreerimise kuupäev Klassides MM, NN, MN, MM45, NN45, MN45, RATAS iga võistleja kohta Klassis MATKASPORT SUPERNOVA
kuni 01.04.2023 €20 10a ja nooremad tasuta; 11-18a €5; täiskasvanud €20
kuni 12.04.2023 €22 10a ja nooremad tasuta; 11-18a €6; täiskasvanud €22
Alates 13.04 ja kohapeal €25 10a ja nooremad tasuta; 11-18a €8; täiskasvanud €25

Avaldamaks toetuks sõjapõgenikele, on kõigile Ukraina kodanikele osalus tasuta. Kasutada sooduskoodi “Ukraina”

Osavõtutasus sisaldub võistlusest osavõtt, võistluskaart, rinnanumber, randmepael ja toitlustus finišis. Registreerimisega koos tasuda osavõtumaks ja SI-kaartide renditasu:

Estonian Adventure Racing Team MTÜ: a/a EE822200221061459424 Swedbank.

Võistlusele registreerumisega toetad Estonian ACE Adventure Team’i osavõttu Seiklusspordi Maailmameistrivõistlustest (arworldseries.com).

Autasustamine
Võistlusklassides MM, NN ja MN autasustatakse kolme paremat võistkonda, ülejäänud klassides võitjaid. MATKASPORT Supernova klassis loosiauhinnad!

Märkesüsteem
SportIdent (SI). Jaamadel on sisse lülitatud ka puutevaba SI Air+ süsteem, mis tähendab, et uute SIAC pulkade korral piisab märke tegemisest jaama lähedusest 30-50cm. Vajadusel saab SI-kaarti rentida korraldajatelt. Renditasu 2.00 €.
Kuna JALGSI (MM,MN,NN,MM45,MN45,NN45) ja RATTA radadel on palju kontrollpunkte, on vaja osalejal vähemalt 50 mälupesaga SI-kaarti. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1 – 499 999 ja 2 000 000 – 2 999 999.
Klassis MATKASPORT SUPERNOVA on maastikul alla 30 kontrollpunkti ning piiranguid SI mahutavuse osas ei ole.

Võistlusreeglid

 1. Võistluse eesmärk on jalgsi (rattaklassis jalgsi või rattaga) liikudes kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest.
 2. Lisamaks seikluslikku elementi on rajal 10 kontrollpunkti, mille asukoht ei ole kaardile punktirõngana kantud. Need kontrollpunktid tuleb leida kasutades võistluskaardi servas olevaid pildi ja/või sõnalisi vihjeid!
 3. NB! Rajal liikudes on lubatud kasutada Tallinna ametlikku ühistransporti (https://transport.tallinn.ee/) – buss, tramm, troll. Taksode, elektritõukerataste jmt. abivahendite kasutamine ei ole võistlejatele lubatud. Ühistranspordi kasutamisel vastutavad võistlejad ise, et neil oleks nõuetekohane sõiduõigus.
 4. KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev – vahemikus 31…100 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.
 5. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
 6. Võistlusmaterjale saab välja võtta alates kella 15.30-st: rinnanumbrid, kaardikiled, randmepaelad SI-kaartide kinnitamiseks — igale võistkonna liikmele üks.
 7. Võistluskaardid saab kätte stardialas alates kella 16.30-st!
 8. KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi. Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti või rentida seda korraldajatelt.
 9. Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 60 sekundit.
 10. Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist: -2 punkti, iga täisminuti ületamisest lisaks  -2 punkti. Kontrollaja ületamisel enam kui 15 min tulemust ei arvestata.
 11. Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool ajaliselt varem lõpetanud võistkond.
 12. Võistkonna finiši aega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 13. Kogu võistluse vältel (stardist finišeerimiseni) peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
 14. Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusse ja nad loetakse finišeerinuks.
 15. Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja samblarohelisega märgitud õuealadele ja hoovidesse sisenemine on keelatud! Palun austage teiste inimeste privaatsust.

Ohud
Linnatänavad on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid (sh keelav foorituli jne)!

Korraldaja
Estonian Adventure Racing Team MTÜ
Peakorraldaja: Timmo Tammemäe, info@wilderness.ee, telefon +372 529 4233
Rajameister kolmekordne rogaini maailmameister Silver ja Rain Eensaar

Peasponsor:

TULEMUSED 2022
GPS järelvaatamine 2022

GPS JÄRELVAATAMINE 2021
TULEMUSED 2021

VÕISTLUSINFO 2020
GPS JÄRELVAATAMINE 2020
TULEMUSED 2020

Tulemused 2019
Pildid 2019
GPS järelvaatamine 2019

TULEMUSED 2018
GPS-JÄRELVAATAMINE 2018
TULEMUSED 2017
GPS-live jälgimine 2017

Varasemate aastate pildigalerii on üleval. Aitäh fotograaf Meelis Toomile!
Tulemused 2016 (3h)
Tulemused 2016 (Supernova)

GPS JÄRELVAATAMINE 2016

Tulemused 2015 (põhirada)
Tulemused 2015 (supernova)
GPS järelvaatamine 2015
Fotod 2015

Tulemused 2014
GPS järelvaatamine 2014
Fotod 2014

Top