Loading
info@wilderness.ee+372 529 4233Find

Märgi “osalen” Linnarogaini FB üritusel, et olla kursis operatiivse infoga!

>>REGISTREERIMINE>>

TALLINNA LINNAROGAIN on võistkondlik orienteerumisvõistlus Tallinna linnas, mille käigus on võistlejate eesmärgiks koguda kontrollaja jooksul võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures kontrollpunktide väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja keerukusest. Linnarogaini põhiraja kontrollaeg on 3 tundi. Lastega peredele ja algajatele mõeldud Matkasport Supernova raja kontrollaeg on 2 tundi. Mõlemal rajal on lubatud kasutada omal kulul ühistransporti – buss, troll, tramm, rong!

AEG JA KOHT

Linnarogain toimub Laupäeval 23. märtsil 2024. Võistluskeskus asub Tallinnas A. Le Coq Arena jalgpallistaadioni VIP sissepääsu ees (staadioni idaküljel). Google kaardilink! Osalejate sõidukite tasuta parkla asub staadioni põhjaküljel. Soovitame tulla Linnarogainile ühistranspordiga!

AJAKAVA

10.30 Mandaadi avamine
11.30 Kaartide jagamine
12.00 Start kõigil võistlusklassidel
14.00 MATKASPORT SUPERNOVA klassi finiš
15.00 Kõigi teiste klasside finiš
Autasustamine asap

MAASTIK
Võistlusmaastik asub Tallinna linnas – kus täpselt, selgub kaarti kätte saades!

KAART
Kasutuses on üldistatud tavaorienteerumise tingmärkidega kaart. Kaardi mõõtkava on 1:15 000, samakõrgusjoonte vahe 5m (va Matkasport Supernova klass, kus mõõtkava 1:10 000 ning sellest tulenevalt ka maastiku pindala väikesem).

OSAVÕTJAD
2–5-liikmelised võistkonnad. Väljaspool auhinnaarvestust lubame starti ka kõik üksik-(solo)-osalejad.
Rattaklass on individuaalne või kuni kolmeliikmelistele võistkondadele.

RAJALE MINEKUKS VAJALIK VARUSTUS

– llmastikule vastav riietus ja jalanõud.
– Isiklik joogitops/pudel, kui soovid joogipunktis juua.
– Oma haaknõelad võistlusnumbri kinnitamiseks.
– Randmepaelaga (saab korraldajalt) käe ümber kinnitatud SI-kaart (ajavõtuks, kasuta enda oma või rendi korraldajalt).

VÕISTLUSKLASSID, TINGIMUSED JA KONTROLLAEG

Võistlusklass Tingimused Start Finish
 MM  mehed  12.00  15.00
 NN  naised  12.00  15.00
 MN  mehed ja naised  12.00  15.00
 MM45  mehed, vanus k.a. 31. dets vähemalt 45. a  12.00  15.00
 NN45  naised, vanus k.a. 31. dets vähemalt 45. a  12.00  15.00
 MN45  mehed ja naised, vanus k.a. 31. dets vähemalt 45. a  12.00  15.00
 RATAS  sõltumata soost, jalgrattaga  12.00  15.00
 MATKASPORT SUPERNOVA  algajad, noored, pered jne – lihtsam rada ja kaart  12.00  14.00

OSAVÕTUTASUD

 Registreerimise kuupäev  Klassides MM, NN, MN, MM45, NN45, MN45, RATAS iga võistleja kohta  Klassis MATKASPORT SUPERNOVA
 kuni 01.03.2024  € 20  10 a ja nooremad €3; 11-18 a € 7; täiskasvanud € 20
 kuni 18.03.2024  € 25  10 a ja nooremad €4; 11-18 a € 8; täiskasvanud € 25
 Alates 19.03.2024 ja kohapeal  € 30  10 a ja nooremad €5; 11-18 a € 10; täiskasvanud € 30

SI rent € 2

Osavõtutasus sisaldub võistlusest osavõtt, võistluskaart, rinnanumber, randmepael, tasuta fotod üritusest ja toitlustus finišis.

REGISTREERIMINE

Registreerimine toimub registreerimiskeskkonnas eventor.ee/linnarogain! Registreerimisega koos tasuda osavõtumaks ja SI-kaartide renditasu. Kui soovid teha eraldi ülekannet tasu osavõtutasu: Estonian Adventure Racing Team MTÜ a/a EE822200221061459424 Swedbank. Selgitusse märgi “Võistleja nimi/Linnarogain”

Võistlusele registreerumisega toetad Estonian ACE Adventure Team’i osavõttu Seiklusspordi Maailmameistrivõistlustest (arworldseries.com).

AUTASUSTAMINE
Võistlusklassides MM, NN ja MN autasustatakse kolme paremat võistkonda, ülejäänud klassides võitjaid. MATKASPORT Supernova klassis loosiauhinnad!

MÄRKESÜSTEEM
Kontollpunkti (KP) läbimise fikseerimiseks kasutatakse Sportident (SI) elektroonilist märkesüsteemi. Jaamadel on sisse lülitatud ka puutevaba SI Air+ süsteem, mis tähendab, et uute SIAC pulkade korral piisab märke tegemisest jaama lähedusest 30-50cm. Vajadusel saab SI-kaarti rentida korraldajatelt. Renditasu 2.00 €.
Kuna JALGSI (MM,MN, NN, MM45, MN45, NN45) ja RATTA radadel on palju kontrollpunkte, on vaja osalejal vähemalt 50 mälupesaga SI-kaarti. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1 – 499 999 ja 2 000 000 – 2 999 999.
Klassis MATKASPORT SUPERNOVA on maastikul alla 30 kontrollpunkti ning piiranguid SI mahutavuse osas ei ole.

VÕISTLUSREEGLID

1) Võistluse eesmärk on kontrollaja jooksul maastikul liikudes koguda kontrollpunktide (KP) läbimisest maksimaalne punktisumma.
2) Rajal võib olla seikluslikke elemente näiteks kontrollpunkte, mille asukoht ei ole kaardile punktirõngana kantud ja asukoht tuleb leida kasutades võistluskaardi servas olevaid pildi ja/või sõnalisi vihjeid!
3) NB! Rajal liikudes on lubatud kasutada Tallinna ametlikku ühistransporti (https://transport.tallinn.ee/) – buss, tramm, troll ja Elron ronge. Taksode, elektritõukerataste jmt. abivahendite kasutamine ei ole võistlejatele lubatud. Ühistranspordi kasutamisel vastutavad võistlejad ise, et neil oleks nõuetekohane sõiduõigus.
4) KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev – vahemikus 31…100 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Näiteks punkt 31=3 punkti ja 52=5 punkti.
5) Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
6) Võistlusmaterjale saab välja võtta alates kella 10.30-st. Võistlusmaterjalid on: rinnanumbrid, kaardikiled, randmepaelad SI-kaartide kinnitamiseks — igale võistkonna liikmele üks.
7) Võistluskaardid saab kätte stardialas alates kella 11.30-st!
8) KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi. Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti või rentida seda korraldajatelt.
9) Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 60 sekundit.
10) Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist: -2 punkti, iga täisminuti ületamisest lisaks  -2 punkti. Kontrollaja ületamisel enam kui 15 minutit tulemust ei arvestata.
11) Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid.            12) Võrdsete punktide korral on eespool ajaliselt varem lõpetanud võistkond.
13) Võistkonna finiši aega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
14) Kogu võistluse vältel (stardist finišeerimiseni) peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
15) Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusse ja nad loetakse finišeerinuks.
16) Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja samblarohelisega märgitud õuealadele ja hoovidesse sisenemine on keelatud! Palun austage teiste inimeste privaatsust.

OHUD JA ISIKLIK VASTUTUS
Linnatänavad on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid (sh keelav foorituli jne)!

KORRALDAJA
Estonian Adventure Racing Team MTÜ
Peakorraldaja: Timmo Tammemäe, info@wilderness.ee, telefon +372 529 4233
Rajameistrid on kolmekordsed rogaini maailmameistrid Silver ja Rain Eensaar

Peasponsor:

TULEMUSED 2023
GPS järelvaatamine 2023

TULEMUSED 2022
GPS järelvaatamine 2022

GPS JÄRELVAATAMINE 2021
TULEMUSED 2021

VÕISTLUSINFO 2020
GPS JÄRELVAATAMINE 2020
TULEMUSED 2020

Tulemused 2019
Pildid 2019
GPS järelvaatamine 2019

TULEMUSED 2018
GPS-JÄRELVAATAMINE 2018
TULEMUSED 2017
GPS-live jälgimine 2017

Varasemate aastate pildigalerii on üleval. Aitäh fotograaf Meelis Toomile!
Tulemused 2016 (3h)
Tulemused 2016 (Supernova)

GPS JÄRELVAATAMINE 2016

Tulemused 2015 (põhirada)
Tulemused 2015 (supernova)
GPS järelvaatamine 2015
Fotod 2015

Tulemused 2014
GPS järelvaatamine 2014
Fotod 2014

Top