Loading
info@wilderness.ee+372 529 4233Find

>> TULEMUSED <<

>> GPS-JÄRELVAATAMINE <<

>> VÕISTLUSINFO <<

TALLINNA LINNAROGAIN on võistkondlik orienteerumisvõistlus Tallinna linnas, mille käigus on võistlejate eesmärgiks koguda  kontrollaja jooksul võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures kontrollpunktide väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja keerukusest.

Aeg, koht ja programm
Laupäev, 31. märtsil 2018
Võistluskeskus Tallinnas, Astangu 27, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses

16.30 Mandaadi avamine
18.00 Kaartide jagamine
18.30 Start kõigil võistlusklassidel
20.30 Supernova klassi finiš
21.30 Kõigi teiste klasside finiš
22.00 Autasustamine

NB! NB! Tegemist on osaliselt hämaruses ja pimeduses toimuva võistlusega – päike loojub 20.01 ja ehavalgus kaob 20.43! Kuigi linnatänavatel on valgustus on raja mõnusamaks ja edukamaks läbimiseks soovitav kasutada pealampi. Lamp võimaldab paremini lugeda kaarti ja vätida hämarates või pimedates kohtades liikudes ohte. Piiratud koguses pealampe on võimalik laenutada eelbroneerides KIT Clubist! Lampide laenutusvorm: https://goo.gl/forms/H5Kj8UxJcQCBlg9Q2

Maastik
Võistlusmaastik asub Tallinna linnas hõlmates Rocca al Mare’t, Õismäed, Kristiinet, Mustamäed, Astangut.

Kaart
Kasutuses on üldistatud tavaorienteerumistingmärkidega kaart. Kaardi mõõtkava on 1:15 000, samakõrgusjoonte vahe 5m (va Supernova klass, kus mõõtkava 1:10 000 ning sellest tulenevalt ka maastiku pindala väikesem).

Osavõtjad
2–5-liikmelised võistkonnad.

Võistlusklassid, tingimused ja kontrollaeg

Võistlusklass Tingimused Start Finish
MM mehed 18.30 21.30
NN naised 18.30 21.30
MN mehed ja naised 18.30 21.30
MM45 mehed, sündinud 1972 või varem 18.30 21.30
NN45 naised, sündinud 1972 või varem 18.30 21.30
MN45 mehed ja naised, sündinud 1972 või varem 18.30 21.30
RATTAOSAD.EE sõltumata soost, lubatud abivahend ratas 18.30 21.30
SUPERNOVA algajad, noored, pered jne – lihtsam rada ja kaart 18.30 20.30

Osavõtutasud

Registreerimise kuupäev Klassides MM, NN, MN, MM45, NN45, MN45, RATAS iga võistleja kohta Klassis SUPERNOVA võistkonna kohta
kuni 12.03.2018 15 € 8 €
kuni 28.03.2018 18 € 10 €
29.03 ja kohapeal 25 € 12 €

Osavõtutasus sisaldub võistlusest osavõtt, võistluskaart, rinnanumber, randmepael, EOL kalendritasu, pesemisvõimalus ja toitlustus finišis. Registreerimisega koos tasuda osavõtumaks ja SI-kaartide renditasu:

Estonian Adventure Racing Team MTÜ: a/a EE822200221061459424 Swedbank.

Estonian ACE Adventure Team-i hooandja 2018 lisab osavõtutasule ühe järgnevatest valikutest:
Pisifänn 5 €
Väikefänn 15 €
Fänn 30 €
Suurematel ja Paadunud fännidel palume kontakteeruda personaalselt.

Autasustamine
Võistlusklassides MM, NN ja MN autasustatakse kolme paremat võistkonda, ülejäänud klassides võitjaid. Supernova klassi peab loosiauhindadega meeles KIT Club!

 

Märkesüsteem
SportIdent (SI). Jaamadel on sisse lülitatud ka puutevaba SI Air+ süsteem, mis tähendab, et uute SIAC pulkade korral piisab jaama lähedusest 30-50cm. Vajadusel saab SI-kaarti rentida korraldajatelt. Renditasu 2.00 € (Supernova klassis €1).
Kuna JALGSI (MM,MN,NN,MM45,MN45,NN45) ja RATTA radadel on üle 30 kontrollpunkti, on vaja osalejal vähemalt 50 mälupesaga SI-kaarti. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1 – 499 999 ja 2 000 000 – 2 999 999.
Klassis SUPERNOVA on maastikul alla 30 kontrollpunkti ning piiranguid SI mahutavuse osas ei ole.

Võistlusreeglid

 1. Võistluse eesmärk on jalgsi (rattaklassis jalgsi või rattaga) liikudes kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest.
 2. KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev – vahemikus 3…7 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.
 3. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
 4. Võistlusmaterjale saab välja võtta alates kella 16.30-st: rinnanumbrid, kaardikiled, randmepaelad SI-kaartide kinnitamiseks — igale võistkonna liikmele üks.
 5. Võistluskaardid saab kätte stardialas alates kella 18.00-st!
 6. KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi.
 7. Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed.
 8. Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti või rentida seda korraldajatelt.
 9. Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 60 sekundit.
 10. Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist — 2 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 2 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 15 min tulemust ei arvestata.
 11. Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 12. Võistkonna finiši aega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 13. Kogu võistluse vältel (stardist finišeerimiseni) peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
 14. Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusse ja nad loetakse finišeerinuks.
 15. Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja samblarohelisega märgitud õuealadele ja hoovidesse sisenemine on keelatud! Palun austage teiste inimeste privaatsust.
 16. Võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid (sh keelav foorituli jne).

Ohud
Linnatänavad on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid!

Korraldaja
Estonian Adventure Racing Team MTÜ
Peakorraldaja: Timmo Tammemäe, timmo@sk100.ee, telefon +372 529 4233
Rajameister kolmekordne rogaini maailmameister Silver Eensaar

TULEMUSED 2017

GPS-live jälgimine 2017

Varasemate aastate pildigalerii on üleval. Aitäh fotograaf Meelis Toomile!
Tulemused 2016 (3h)
Tulemused 2016 (Supernova)
GPS JÄRELVAATAMINE 2016

Tulemused 2015 (põhirada)
Tulemused 2015 (supernova)
GPS järelvaatamine 2015
Fotod 2015

Tulemused 2014
GPS järelvaatamine 2014
Fotod 2014

Top